CÔNG TY TNHH MIRA TAV

 

 

CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

“An toàn, chất lượng, trách nhiệm để phát triển bền vững”

 

  1. Luôn xem uy tín, thương hiệu, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm là mục tiêu hành động của Công ty.
  2. Cam kết đáp ứng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhà nước và các thỏa thuận với khách hàng.
  3. Nỗ lực hết mình vì chất lượng sản phẩm, thực hiện giám sát, đo lường và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  4. Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức về an toàn thực phẩm.
  6. Công ty cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.

Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH MIRA TAV cam kết Chính sách an toàn thực phẩm này được thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp.

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

                                                                                      Giám đốc

                                         

                                                                                        Nguyễn Anh Tuấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: